НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Фотогалерея12.09.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось засідання науково-дослідного гуртка магістрів «Синергія» на тему: «Організація роботи у 2023/2024 н.р. Формування індивідуального плану розвитку здобувача». В ході заходу координаторка науково-дослідного гуртка професорка кафедри Наталія Васюткіна ознайомила здобувачів вищої освіти з Планом роботи на 2023-2024 н.р., можливостями участі в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах та заходах неформальної освіти, особливостями формування індивідуального плану розвитку здобувача, закцентувала увагу на тому, що таке індивідуальний план розвитку (ІПР), які є складові ефективного ІПР, обґрунтувала його важливість в контексті формування двох груп ключових знань і вмінь – hard skills і soft skills. Активна науково-дослідна діяльність сприяє формуванню загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців.12.09.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся семінар на тему «Формування культури академічної доброчесності та якісне академічне письмо – запорука формування майбутніх фахівців». В ході заходу професоркою кафедри Самірою Пілецької під час доповіді було закцентовано увагу на принципах дотримання академічної доброчесності, розглянуто поняття, види і типи плагіату, особливості виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, охарактеризовано основні видів академічних робіт, націлено увагу на правилах цитування і посилання на використані джерела, обговорено специфіку виконання наукових та академічних робіт і процедуру перевірки академічних текстів на плагіат, охарактеризовано специфіку роботи експертної ради на кафедрі. Також в ході зустрічі здобувачі вищої освіти були ознайомлені із відповідним розділом сайту НАУ, де висвітлені всі основні документи щодо забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності. З урахуванням того, що умовами успішної освітньої і наукової діяльності в академічному середовищі є висока академічна культура, яка передбачає не тільки дотримання принципу академічної доброчесності, а також наявність умінь та навичок академічного письма, старшою викладачкою кафедри Наталією Сафонік було представлено доповідь щодо основ академічного письма. В ході доповіді було охарактеризовано основні риси академічного письма, вміння, які необхідні для успішного оволодіння навичками академічного письма, його ключові характеристики, наголошено увагу на необхідності правильного цитування та посилання на використані джерела. Захід був динамічним, адже здобувачі вищої освіти активно дискутували та ділились власними думками в контексті обговорюваної тематики.


1 вересня 2023 року здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня розпочали переддипломну практику, яка є обовʼязковою частиною навчального процесу здобуття ступеня магістр. Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти теоретичних знань з фахових дисциплін навчального плану, оволодіння методологією проведення досліджень та елементами аналітичного та наукового пошуку для розробки рекомендацій з удосконалення роботи підприємства, формування інформаційно-аналітичної бази для виконання кваліфікаційної роботи. Керівники практики провели інструктаж, ознайомили здобувачів з програмою практики та основними завданнями, які стоять перед ними та суттєвою підсилюють підготовку до виконання кваліфікаційної роботи.


31.08.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії. В ході зустрічі, здобувачі вищої освіти були ознайомлені із переліками вибіркових дисциплін, їх силабусами, порядком та особливостями обрання вибіркових дисциплін відповідно до Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті. Вибіркові навчальні дисципліни забезпечують потреби та інтереси здобувачів вищої освіти, спрямовані на більш повне задоволення освітніх та кваліфікаційних вимог здобувача вищої освіти для власного особистісного і професійного розвитку та потреб заінтересованих сторін
Вітаємо півфіналістку студентської ліги VIIІ Всеукраїнського бізнес- турніру «Стратегія фірми – 2023. Крок до перемоги» Здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Анна Дудік вже традиційно взяла участь у бізнес-турнірі «Стратегія фірми», який був започаткований ще у 2014 році. Компанія інтелектуальних технологій стала організатором заходу, який мав на меті відкрити нові бізнес-таланти серед молодих українців. Змагання проводиться за допомогою комп’ютерної програми- симулятора ViAl+, яка реалістично моделює виробниче підприємство та ринкове середовище його діяльності. У цій програмі можливо апробувати теоретичні знання з економічних дисциплін та поступово набути управлінських компетентностей. Безпосередньо впливаючи на живий конкурентний ринок, учасник симуляції досягає поставлених цілей керівництва, отримує прибуток, розвиває власний бізнес. Управління компанією у ViAL+ здійснюється за періодами її діяльності на ринку, через організацію роботи основних відділів підприємства. Вітаємо здобувачку з високими результатами та бажаємо подальших успіхів на науковій та навчальній ниві !


21 червня 2023 р. на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Захист розпочався з привітання голови екзаменаційної комісії д.е.н. професорки кафедри економіки та підприємництва КНУТіД Ірини Мягких. Завідувачка кафедри Олена Ареф'єва та заступник декана ФЕБА Оксана Попович побажали випускникам успішного захисту, реалізації отриманих результатів у практичній діяльності та успіху в проходженні вступної кампанії на ОС "Магістр". Кафедра економіки повітряного транспорту вітає випускників ОПП "Економіка підприємства" з успішним захистом та бажає подальших професійних та академічних здобутків!
Вітаємо здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти із завершенням професійної практики у сфері економіки підприємства та успішним захистом звітів. Метою професійної практики у сфері економіки підприємства є поглиблення та закріплення здобувачами вищої освіти теоретичних знань з фахових дисциплін навчального плану, одержання здобувачами вищої освіти необхідних практичних навичок щодо економічної роботи підприємства, оволодіння методологією проведення досліджень та елементами аналітичного та наукового пошуку для розробки рекомендацій з удосконалення роботи підприємства. Студенти у повному обсязі виконали програму практики, що було презентовано у їх ґрунтовних доповідях на захисті.
30.06.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч із спеціалісткою із залучення молодих талантів та бренду роботодавця PwC Вірою Кривокінь. PwC – глобальна мережа фірм з більш ніж 327000 співробітників у 155 країнах світу. В ході зустрічі розглянули сфери діяльності компанії, основні дії, які необхідно здійснити, щоб розпочати свою кар’єру в PwC та акцентували увагу на основних знаннях та навичках, які необхідні для роботи. Також спеціалістка розповіла про можливості стажування, що дозволить отримати унікальний досвід у міжнародній компанії. Дякуємо експертці за цінну інформацію та сподіваємось на плідну співпрацю.

14 червня 2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту за координації доцента Альони Ковальчук було проведено науковий семінар «Проєкти підтримки бізнесу та громадськості в умовах адаптації до кризи», який присвячений 90-річчю НАУ. На семінарі студентами третього курсу ОП «Економіка підприємства» були представлені доповіді щодо актуальних проєктів у сфері громадського суспільства, відновлення енергетичного комплексу України, підтримки та адаптації ветеранів військових дій до економічних реалій, проєкти щодо відбудови житлового фонду України. У активному обговоренні взяли участь здобувачі усіх курсів ОП «Економіка підприємства» бакалаврського та магістерського рівня підготовки, завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, викладачі Саміра Пілецька, Марія Андрієнко, Тетяна Сімкова, Наталія Сафонік. Навчаємось разом з нами !


12 червня на кафедрі економіки повітряного транспорту здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр та ОС Магістр розпочали практику. Навчальна практика «Фаховий тренінг» для студентів-бакалаврів 1 курсу проходить з використанням дистанційних методів (керівник практики к.е.н. Альона Ковальчук) є обов’язковим елементом навчання, який дозволяє закріпити отримані на протязі 1-го курсу знання та вміння. Дослідницьку практика (керівник практики к.е.н. Марія Андрієнко) студенти-бакалаври 2 курсу проходять у АТ КБ «Приватбанк», що дозволяє їм апробувати набуті компетенції у практичній діяльності, дослідити взаємодію підприємств із банківським сектором економіки. Професійна практика у сфері економіки підприємства для студентів- магістрів (керівник практики к.е.н. Наталія Сафонік) є логічним завершенням 1-го курсу магістратури та дозволяє виявити практичні аспекти, проблеми та шляхи їх подолання на досліджуваних підприємствах.

03 червня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук, Наталія Сафонік та здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Євген Богатирьов взяли офлайн-участь у конференції «Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу». «Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу» - це конференція від Genesis, що обʼєднує ключових лідерів у сфері освіти та продуктових ІТ-компаній. В панельних дискусіях «Цифрова трансформація освіти — продукт співпраці держави та бізнесу. Думки стейкхолдерів» та «Майбутнє вищої освіти: інновації, партнерства, сталий розвиток» взяли участь представники Genesis, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти і науки України та закладів вищої освіти. Також цікавими були теми воркшопів у рамках конференції, зокрема: – вплив ChatGPT на освітній ландшафт: тренди та дискусії в світі, приклади використання; – інтеграція зовнішніх освітніх проєктів для студентів ЗВО; – роль та навички викладача в епоху цифровізації: залученість та фідбек. Дякуємо організаторам за можливість долучитись до такої масштабної конференції, адже такі заходи сприяють обміну досвідом між бізнесом, закладами освіти та державою в контексті розвитку інноваційної країни.
Вітаємо цілеспрямованих та креативних здобувачів вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту ! Здобувачки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Єлизавета Сідак і Наталія Снарова та здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти Віра Ткаченко успішно пройшли серію тренінгів та вебінарів про карʼєру для справжніх (майбутніх) економістів – Economist Career Way від UGEN, що проходили в період з 27 березня по 04 квітня 2023 р. Серія івентів передбачала досить насичену програму, зокрема: - 4 дні тренінгів від потужних роботодавців для удосконалення soft&hard skills; - поради та fuck-ups на кожному з етапів відбору; - чесну success story карʼєрного розвитку випускника економічної спеціальності. Партнерами заходу стали наступні компанії-роботодавці: PwC, ПриватБанк, Deloitte, EY, ProСredit Bank, Національний Банк України, KPMG. Пройшовши весь шлях проєкту здобувачки вищої освіти отримали приємний бонус – іменні сертифікати. Дякуємо організаторам і спікерам за можливість долучитись до заходів !

01.06.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся круглий стіл «Інфраструктурне забезпечення авіаційної галузі» за участі експерта галузі Кирила Звонарьова присвячений 90-річчю Національного авіаційного університету. Зустріч розпочалась із вступного слова завідувачки кафедри Олени Ареф’євої, яка зазначила, проблематика розвитку авіаційної галузі в умовах війни та в повоєнний період є надзвичайно актуальною. В ході заходу Кирило Звонарьов представив доповідь на тему: «Авіатранспортна галузь в умовах війни та в повоєнний період». Під час свого виступу Кирило Звонарьов проаналізував можливі фактори, які впливатимуть на авіаційну галузь країни в повоєнний період, охарактеризував вплив цих факторів на зміну моделі авіаринку та на поведінку учасників ринку, обґрунтував дії, які доцільно здійснити кожній групі стейкхолдерів для забезпечення відродження авіатранспорту країни. На завершення зустрічі гість відповів на запитання присутніх. Дякуємо спікеру за цікаву та змістовну доповідь та сподіваємось на подальшу співпрацю !

30 травня 2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулося розширене засідання кафедри з науково-педагогічним персоналом кафедри, здобувачами вищої освіти та стейкхолдерами і партнерами кафедри щодо реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» на 2023-2024 навчальний рік. В ході зустрічі було запропоновано вдосконалити каталог дисциплін вільного вибору студентів відповідно до сучасних запитів ринку та актуальності здобутих програмних результатів навчання дисциплін в умовах відбудови економіки підприємств у післявійськовий час. Рекомендації щодо переліку рекомендованих і альтернативних вибіркових дисциплін надали Ареф’єва Олена Володимирівна, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту, д.е.н., професор; Сімкова Тетяна Олексіївна, к.е.н. доцент, гарант ОПП «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня вищої освіти; Прохорова Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри економіки та менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, д.е.н., професор; Мягких Ірина Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну; Бойко Олена Миколаївна, провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, к.е.н, доцент; Кучеренко Олександр Олександрович, директор Слобожанського комбінату будівельних матеріалів, к.е.н., доцент; Гнатчук Олександр Валерійович, директор ТОВ «Кейнас», аспірант спеціальності 051 «Економіка»; Храпач Владислав Олегович, випускник ОПП «Економіка підприємства», аспірант спеціальності 051 «Економіка», а також здобувачі вищої освіти Дудік А.О., Ткаченко В.О., Лобур Ю.О., Кривіцька А.М., Колісник М.О., Бабенко А.А. та інші.
26.05.2023 науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук та Наталія Сафонік взяли участь у роботі  І Міжнародного наукового форуму «Наука та інновації: сучасний вектор розвитку Європи та світу» в рамках якого у змішаному форматі відбулась конференція «Повоєнний розвиток України: виклики та драйвери відновлення і сталого функціонування економіки в умовах євроінтеграційних процесів» на базі Міжнародного європейського університету. В ході заходу обговорили ряд актуальних питань, зокрема: інституційні реформи та досвід ЄС для забезпечення повоєнного відродження України, фінансово-економічні та організаційно-управлінські новації відновлення економіки в умовах повоєнних євроінтеграційних процесів, галузеві складові механізмів відновлення економіки та сталого розвитку. Висловлюємо щиру вдячність організаторам форуму за щирий прийом, доброзичливу дискусійну атмосферу заходу та можливість отримати нові знання!


25-26.05.2023 завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва взяла участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури», яка відбулась у змішаному форматі на базі кафедри економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». В ході заходу відбулись науково-практичні дискусії: - Сталий економічний розвиток та формування інноваційної інфраструктури: реалії, перспективи, виклики; - Розвиток інноваційної інфраструктури в умовах цифровізації. SMART-економіка; - Проблеми і перспективи функціонування екосистем генерування та комерціалізації інновацій на засадах взаємодії учасників інноваційної інфраструктури; - Ресурсне забезпечення бізнесу в сучасних умовах розвитку інноваційної інфраструктури; - Архітектура і будівництво у системі інноваційної інфраструктури у воєнний та повоєнний період; та круглі столи: - Сталий економічний розвиток в умовах діджиталізації: досвід ЄС; - Економічна освіта майбутнього: освітні програми, ринок праці, потреби стейкхолдерів.

25.05.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся науково-практичний семінар «Інноваційна інфраструктура  та стратегічні підходи до розвитку підприємств» в рамках засідання науково- дослідного гуртка «Синергія». Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти презентували свої дослідження, зокрема розглянули наступні питання: концептуальні засади теорії стратегічного управління підприємством, стратегічні орієнтири розвитку підприємств в сучасних умовах, маркетинг інновацій, стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства, стратегічний аналіз конкурентної позиції організації, місце стратегічного аналізу в управлінні підприємством, методичні підходи до проведення стратегічного аналізу конкурентної позиції підприємства, стратегічний набір, розробка стратегії окремих бізнесів та їх систем, оцінка конкурентоспроможності торговельної марки, стратегічний аналіз та прогнозування зовнішнього середовища підприємства. До науково-практичного семінару долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. Дякуємо доповідачам за цікаві і ґрунтовні дослідження, бажаємо подальших здобутків на навчально-науковій ниві !

23.05.2023 кафедра економіки повітряного транспорту ФЕБА долучилась до роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком економічного середовища в умовах глобальних трансформацій». Пленарне засідання конференції розпочалось із вітальних слів членів програмного комітету. Також на пленарному засіданні з науковою доповіддю виступила завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва. Робота конференції передбачає обговорення питань за наступними напрямами: 1. Трансформації сучасної економіки в умовах макроекономічної стабілізації. 2. Управлінський інструментарій розвитку в умовах інноваційної економіки. 3. Інтелектуалізація управління стійким розвитком в умовах соціально- орієнтованої економіки. 4. Стратегія формування сучасних напрямків розвитку економічних систем. 5. Інформаційно-цифрова економіка в бізнес-середовищі: інноваційні практики. Онлайн-формат конференції не став на заваді науковій спільноті в поширенні наукової практики та плідній дискусії протягом заходу. Дякуємо організаторам за можливість долучитись до конференції та почерпнути багато цінної інформації !

23.05.2022 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА для здобувачів вищої освіти було проведено науковий семінар «Синергія науково-дослідної та навчальної роботи як підґрунтя формування сучасних фахівців», присвячений 90-річчю Національного авіаційного університету в рамках Днів науки. До заходу долучились заступниця декана факультету економіки та бізнес-адміністрування Ольга Вовк, науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. Синергія навчання, досліджень та інновацій стала прикметною рисою сучасної європейської освіти. У своїй доповіді старша викладачка кафедри Наталія Сафонік окреслила особливості поєднання наукової та навчальної роботи здобувачів вищої освіти. Такий синергізм розвиває критичне мислення, формує інноваційну особистість, сприяє розвитку лідерських якостей, слугує оптимізації навчального процесу, сприяє ефективнішому формуванню дослідницької та фахової компетентності здобувачів вищої освіти, інноваційних здібностей, здатності навчатися протягом життя Учасники семінару мали змогу почерпнули для себе інформацію, що буде корисною в процесі навчання та здійснення наукових досліджень.
22.05.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулась зустріч національно-патріотичного спрямування «Перемога у нашій єдності» із заступником начальника кафедри військової підготовки НАУ з матеріально-технічного забезпечення-начальником групи матеріально-технічного забезпечення, майором Юрієм Копчею приурочена до Дня Героїв. Збройна агресія російської федерації проти України ще більше актуалізує такі заходи національно-патріотичного спрямування та сприяє підвищенню рівня обізнаності учасників освітнього процесу. День Героїв є днем пам'яті всіх українців, які боролись та борються за свободу та незалежність України. День Героїв є символом незборимості української нації. В сучасному вигляді День Героїв відзначається 23 травня, але пам'ятні заходи проходять весь тиждень. Дякуємо героям України усіх часів за можливість гордо носити ім’я «українця» ! Перемога у нашій єдності !
Враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію в Україні щорічно відзначають у травні День Європи. З 2023 року День Європи відзначається 9 травня в Україні та інших країнах на відзначення миру та єдності на європейському континенті . 19.05.2023 доценткою кафедри економіки повітряного транспорту Марією Андрієнко проведено кураторську годину в групі ЕП-212Б, присвячену Дню Європи, на якій було підкреслено значення та історичну сутність цього свята для нашої країни. Сьогодні Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, в майбутньому членство в цьому союзі – це чимало вигод, зокрема економічних: доступ до європейського ринку, що сприятиме економічному зростанню та достатку людей.
15-17 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Наталія Васюткіна, Альона Ковальчук та Наталія Сафонік взяли участь в серії воркшопів «Uni-Biz Bridge» від UGEN з темою «Коучинг, менторство, наставництво». Темами воркшопів у рамках проєкту стали: – Підготовка студентів до реальності: soft skills, які допоможуть успішно розпочати карʼєру; – Як формувати план саморозвитку та розвитку студента під час навчального курсу; – Менторство як інструмент взаємодії зі студентами; – SOFT і HARD: Як сформувати план розвитку своїх навичок; – Формат інтерактивної лекції з застосуванням інструментів менторингу і коучингу; – Взаємодія та заохочення студентів в процесі навчання. Застосування практик; – Зворотній зв’язок (фідбек). Дякуємо організаторам за можливість долучитись до воркшопів та прокачати свої soft і hard skills.
17 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук та Наталія Сафонік у якості слухачів відвідали науково-практичний бізнес-форум «Цифрова трансформація фінансового сектору України». Форум відбувся у змішаному форматі на базі Факультету фінансів та цифрових технологій Державного податкового університету за підтримки Міністерства фінансів України і Міністерства цифрової трансформації. У ході панельних дискусій було обговорено особливості цифрової освіти як складової фінансової інклюхії та розвитку цифрової економіки в державі, питання оподаткування віртуальних активів, сучасні фінтех тенденції, локально-глобальні підходи до фінансування відбудови України з точки зору цифрового аспекту. Висловлюємо щиру вдячність організаторам форуму за можливість отримати нові знання та удосконалити свої професійні компетентності !

17.05.2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася зустріч із операційним директором ТОВ «Кейнас Груп», аспірантом PhD спеціальності 051 «Економіка» Олександром Гнатчуком на тему: «Можливості і загрози розвитку ринку консалтингових послуг в Україні в умовах кризового стану» для здобувачів вищої освіти кафедри. В ході зустрічі Олександр Гнатчук розказав про розвиток ринку консалтингових, аудиторських послуг у сфері податкової діяльності, юриспруденції, трансфертного ціноутворення та бухгалтерського обліку, вказав на переваги розвитку ринку малого бізнесу в Україні та за кордоном, що підтверджував досвідом роботи підприємства ТОВ «Кейнас». Такі зустрічі із практикуючими фахівцями надають можливість здобувачам вищої освіти зрозуміти імплементацію теоретичних знань у практичну діяльність.
Березень-квітень 2023 року видався плідним на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА. Професорка кафедри Наталія Васюткіна та старша викладачка кафедри Наталія Сафонік з 15 березня по 19 квітня 2023 року пройшли підвищення кваліфікації «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» від ГО «Прогресильні». ГО «Прогресильні» об'єднує викладачів, здобувачів вищої освіти, науковців, громадських діячів для побудови горизонтальних комунікацій та професійного розвитку. Прогресильні сприяють розвитку мережевої комунікації освітян,  які відкриті до змін та готові застосовувати креативні підходи у навчальному процесі. Доцентка кафедри Тетяна Сімкова 7 квітня 2023 року пройшла підвищення кваліфікації на тему «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти», яке проходив у межах акції започаткованої Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України під назвою «Освітня ватра перемоги». Щиро дякуємо організаторам заходів за можливість отримання нових знань та здобуття компетенцій.

08.05.2023 доценткою кафедри економіки повітряного транспорту  Тетяною Сімковою проведений захід до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. До заходу долучився декан факультету економіки та бізнес- адміністрування Сергій Смерічевський, заступниця декана Ольга Вовк та науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти кафедри. Запроваджуючи цю пам’ятну дату, Україна прагнула доєднатися до європейської традиції відзначення перемоги у Другій світовій війні, пошанування всіх борців із нацизмом та жертв війни. У 1939–1945 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримськотатарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. Перемога – результат титанічних зусиль десятків держав і сотень народів. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда-злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини. Ніколи знову !
04.05.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА старшою викладачкою кафедри Наталією Сафонік проведено тематичний захід присвячений 150-річчю від дня народження Миколи Міхновського. «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна…». Ці слова були життєвим кредо Миколи Міхновського – громадського та політичного діяча, учасника боротьби за незалежність України в XX столітті, основоположника українського самостійницького руху й ідеолога української державної незалежності. Микола Міхновський мав власну юридичну контору, нерідко виступав захисником у судових процесах над учасниками нелегальних українських організацій та партій. Також Міхновський переважно безкоштовно ставав на захист селян, учасників аграрних заворушень, за що одержав прізвисько «Адвокат голодранців». Одним із перших відстоював ідею формування власних збройних сил. На початку Української революції 1917–1921 років заснував та очолив Український військовий клуб імені Павла Полуботка, став одним із організаторів 1-го Українського полку імені Богдана Хмельницького. Заснував чимало українських часописів: «Самостійна Україна» (1905), «Хлібороб» (1905), «Запоріжжя» (1906), «Слобожанщина» (1906), «Сніп» (1912–1913). Слава героям України усіх часів !
04.04.2023 Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт ! У ІІ семестрі 2022/2023 н.р. на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету було проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр». Приємно відзначити, що студенти кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА в числі найкращих. Переможницями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства» стали: за ступенем вищої освіти «бакалавр» - Анастасія Цехус (диплом ІІ ступеня); за ступенем вищої освіти «магістр» - Аріна Смірнова (диплом ІІ ступеня); за ступенем вищої освіти «магістр» у номінації «за актуальність теми дослідження» - Христина Дмитрик; за ступенем вищої освіти «бакалавр» у номінації «за вагому практичну значимість роботи» - Віра Ткаченко; Пишаємось нашими здобувачами вищої освіти та їх науковими керівниками завідувачкою кафедри Оленою Ареф’євою, професорками кафедри Наталією Васюткіною, Ольгою Вовк та Самірою Пілецькою. Найщиріші вітання переможцям та їхнім науковим керівникам ! Бажаємо подальших перемог, творчої наснаги та професійного зростання !