НОВИНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ

Фотогалерея

news image
Науково-практичний семінар «Бізнес-проектування як основа ефективності діяльності підприємства» в рамках засідання науково-дослідного гуртка «Синергія» на кафедрі економіки повітряного транспорту

25.03.2024 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбувся науково-практичний семінар «Бізнес-проектування як основа ефективності діяльності підприємства» в рамках засідання науково-дослідного гуртка «Синергія», учасниками якого є здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка підприємства». Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти презентували свої дослідження, зокрема розглянули наступні питання: середовище бізнес-проєктування; життєвий цикл проєкту; структура бізнес-проєкту; обгрунтування доцільності проєкту та його ефективності; загальні підходи до планування бізнес-проєктів; управління ресурсним забезпеченням проєктів; кадрове забезпечення виконання проєктів; управління комунікаціями та інформаційним забезпеченням проєкту; контроль процесів реалізації проєктів.

news image
Захист звітів з переддипломної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого курсу.

На кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся захист звітів з переддипломної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти четвертого курсу. Студенти, перед комісією у складі професорки кафедри Наталії Васюткіної та доценток кафедри Катерини Антоненко і Тетяни Сімкової, презентували результати своєї роботи на підприємствах, зокрема аналіз основних економічних аспектів ведення господарської діяльності кожного підприємства, де вони проходили практику; оцінку фінансово-економічних показників діяльності підприємств, виконання індивідуального завдання. До захисту приєднувались завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та керівники практики. Можливість застосувати у практичній діяльності набуті знання та вміння дозволяють здобувачам посилити практичну складову та підготуватись до виконання кваліфікаційної роботи. Вітаємо студентів четвертого курсу із завершенням ще одного етапу навчання.

news image
Профорієнтаційна робота на кафедрі економіки повітряного транспорту

22.04.2024 в рамках профорієнтаційної роботи на кафедрі економіки повітряного транспорту була проведена зустріч з одинадцятими класами Академічного ліцею «Спектр» Новокаховської міської ради. Доцент кафедри Катерина Антоненко провела «віртуальну» екскурсію у майбутнє здобувачів вищої освіти за ОПП «Економіка підприємства», окресливши плюси професії, основні дисципліни, які будуть вивчатися, можливості працевлаштування, пофесійні навички, які можуть опанувати майбутні вступники, а також різномаїття студентського життя та можливості реалізації творчого потенціалу, які надає Національний авіаційний університет для кожного здобувача вищої освіти. Чекаємо майбутніх вступників на ОПП «Економіка підприємства» !

news image
Зустріч із здобувачами четвертого курсу ОПП Економіка підприємства щодо проходження переддипломної практики

24 квітня на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч із здобувачами четвертого курсу ОПП Економіка підприємства щодо проходження переддипломної практики, яка триватиме з 29 квітня по 12 травня на базах практики – українських підприємствах. Зустріч проводила відповідальна на кафедрі за практики та гарант ОПП Економіка підприємства Альона Ковальчук. До зустрічі були запрошені завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та викладачі кафедри - керівники переддипломної практики. Цього року здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4-го курсу ОПП Економіка підприємства проходитимуть практику на виробничих базах – підприємствах різної форми власності з якими попередньо були заключенні договори (13 підприємств). Переддипломна практика є обов’язковим елементом здобуття освіти, який дозволяє виявити практичні аспекти діяльності підприємств та сформувати практичну базу для виконання кваліфікаційної роботи. Під час зустрічі Альона Ковальчук пояснила, які саме документи здобувачі вищої освіти мають надати після завершення практики, з яких розділів складається звіт про проходження практики (згідно програми практики), яким чином виконується індивідуальне завдання. Здобувачам вищої освіти та керівникам переддипломної практики надано доступ до інформативного класу.

news image
Засідання наукового гуртка «Синергія» на кафедрі економіки повітряного транспорту

24 квітня на кафедрі економіки повітряного транспорту за координації доцента кафедри Альони Ковальчук відбулось розширене засідання наукового гуртка «Синергія» на тему: «Проєкти відновлення економіки України в умовах війни», до якого активно долучились здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. У засіданні гуртка взяли участь завідувачка кафедри Олена Ареф'єва, керівник гуртка Наталія Васюткіна та викладачі кафедри. Під час засідання здобувачі вищої освіти презентували доповіді за актуальними темами щодо: волонтерської допомоги у відновлені економіки (проєкт Добробат), проєктів відновлення деокупованих міст (на прикладі м. Ірпінь), основних аспектів Плану відновлення України, проєктів відновлення енергетичної інфраструктури. Оскільки, теми, які здобувачі вищої освіти запропонували до обговорення були досить цікавими, то до їх обговорення долучились майже усі учасники засідання. Дякуємо, студентам-доповідачам, які займаються дослідженнями щодо відновлення економіки України в умовах війни, за активну участь у розвитку наукової спільноти кафедри.

news image
Кураторські години на кафедрі економіки повітряного транспорту, присвячені роковинам трагедії на Чорнобильський АЕС

23 та 26 квітня на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулись кураторські години, присвячені роковинам трагедії на Чорнобильський АЕС, які провели Марія Андрієнко, Альона Ковальчук та Наталія Сафонік для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Студенти та викладачі обговорили основні дати з історії Чорнобильської АЕС: від рішення про заснування у 70-х р. ХХ ст. до окупації військами агресора у 2022 році, акцентуючи увагу на питаннях небезпеки бойових дій на території об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська трагедія залишається однією із найбільших техногенних катастроф сучасного світу, яка навіть через десятиліття має вплив на діяльність людини, навколишнє середовище, економіку країн та регіонів. В умовах війни та турбулентності світу нам необхідно пам’ятати ціну, яку заплатили «і мертві, і живі, і ненароджені…» українці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

news image
Відкрите заняття доцентки кафедри економіки повітряного транспорту Тетяни Сімкової

26.03.2024 року на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулося відкрите (показове) заняття доцентки кафедри Тетяни Сімкової з дисципліни «Економіка інтелектуальної власності та комерціалізація інновацій» на тему: «Теоретичні засади інтелектуального бізнесу» учасниками якого були здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи ЕП-312Б освітньо-професійної програми «Економіка підприємства», а також заступник декана ФЕБА Оксана Попович, завідувач кафедрою Олена Ареф’єва та науково-педагогічні працівники кафедри. В ході заняття були розглянуті питання інтелектуалізації світового економічного розвитку як передумови трансформацій у змісті людської праці та бізнесу, інтелектуальний бізнес: сутність, призначення, цілі та види, характеристики суб’єктів і об’єктів інтелектуального бізнесу, чинники та передумови розвитку інтелектуального бізнесу в світі та в Україні, ідеї для розвитку інтелектуального бізнесу, організації власної справи в сфері інтелектуального бізнесу, особливості організації виробництва на інтелектуальному підприємстві та напрямки його розвитку. Варто констатувати, що матеріал лекції викладено логічно, послідовно, з конкретними висновками після кожного питання, насичений результатами сучасних наукових та практичних напрацювань із даної проблематики. При цьому під час заняття лектором було забезпечено комунікацію та зворотній зв’язок з аудиторією, що дозволило лектору та присутнім переконатися у засвоєнні здобувачами вищої освіти нового матеріалу, розкрити логічний зв`язок із попередніми темами.

news image
Відкрите лекційне заняття завідувачки кафедри економіки повітряного транспорту, д.е.н., професорки Олени Ареф’євої

28.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось відкрите лекційне заняття завідувачки кафедри, д.е.н., професорки Олени Ареф’євої із здобувачами вищої освіти групи ЕП-112М з навчальної дисципліни «Стратегічне управління та інноваційний розвиток підприємства» на тему: «Інновації і циклічність економічного розвитку. Ключові поняття інноваційного розвитку». До заняття долучились науково-педагогічні працівники кафедри. Лекційне заняття було проведено дистанційно із використанням сервісу Google Meet. На початку заняття було чітко визначено план, візуально лекція супроводжувалась презентаційними матеріалами. В ході лекції розглянуто ключові поняття інноваційного розвитку, використано змістовну, актуальну інформацію щодо циклічності економічного розвитку, сутності і класифікації інновацій та їх впливу на економічну систему. Матеріал лекції систематизовано та викладено логічно, послідовно. Під час заняття лектор вміло встановлювала контакт з аудиторією, що дозволило переконатися у засвоєнні здобувачами вищої освіти нового матеріалу. Загалом лекційне заняття проведено на високому теоретичному, практичному та методичному рівні.

news image
Засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем» на кафедрі економіки повітряного транспорту

29.03.2024 року відбулось традиційне засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем» на тему: «Сучасні тенденції розвитку економіки знань» для здобувачів 1 курсу PhD, яке провела професорка кафедри Наталія Васюткіна. З доповідями виступили Гнатчук Олександр, Мальнов Дмитро, Резнік Володимир. До наукової дискусії долучились завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва, науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти третього (PhD) рівня. Обговорили нагальні питання розвитку економіки знань, зокрема роль знань, інформації, інтелектуальних ресурсів в інноваційному розвитку; influence-економіка та її можливості у створенні доданої вартості; зростання значення ролі людського капіталу, тенденції швидкого обороту знань, де глобальні мережі, інтелектуальна власність, роль сервісних галузей, стають все більш важливими для економічного розвитку. Дякуємо доповідачам за ґрунтовні дослідження, цікаву дискусію, бажаємо отримані інсайти, інноваційні ідеї втілювати з своїх наукових доробках, подальших здобутків на навчально-науковій ниві !

news image
І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 051 «Економіка»

11.04.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 051 «Економіка» (Економіка підприємства) ,учасниками якої стали здобувачі вищої освіти 2,3,4 курсів. Студенти змагалися у вправності, знаннях та аналітичних здібностях в сфері економіки. Наші вітання переможцям, які проявили не лише високий рівень знань а й продемонстрували свою експертність. За результатами І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 051 «Економіка» перемогу здобули: І місце – Анастасія Берташ (група ЕП-312Б); ІІ місце – Артем Біленко (група КБ-310Б); ІІІ місце – Анастасія Бочко (група ЕП-312Б). Дякуємо за сприяння та підтримку всім викладачам, організаторам та членам журі – їхні зусилля та професіоналізм зробили цей день надзвичайно цікавим та плідним для всіх учасників. Олімпіада з економіки не лише сприяє підвищенню рівня знань серед студентів, а й створює можливості для спілкування, обміну досвідом та розвитку професійних навичок. Дякуємо всім, хто долучився до олімпіади, і вітаємо усіх учасників зі старанними зусиллями та вражаючими досягненнями !

news image
Засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем»

29.04.2024 року відбулось чергове засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем» на тему: «Стратегічні тенденції розвитку економічних процесів». З доповідями виступили Зібницький Ілля, Біліченко Максим, Борис Шонія, Артур Ніколаєнко, Денис Косенков, Павло Вовк. Відбулась наукова дискусія до якої долучились завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва, науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти третього (PhD) рівня. Обговорили нагальні питання в дослідженнях тенденцій розвитку економічних процесів, які вимагають аналізу різноманітних аспектів, що впливають на економічну динаміку, зокрема вплив соціальних процесів на економічні системи, актуальність і різновиди моделей економічного зростання, вимоги та ключові питання взаємовигідного партнерства і його стратегічної ролі в сучасних умовах розвитку економічних процесів. Керівник гуртка, професорка Васюткіна Наталія, подякувала доповідачам, всім здобувачам, науковим керівникам, гаранту програми за креативний простір, який був організований в цьому навчальному році, змістовні доповіді, творчий підхід до досліджуваних тем, розкриття суті питань. Бажаємо всім подальших здобутків на навчально-науковій ниві!

news image
Тематична година корпоративної культури до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

8 травня на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася тематична година корпоративної культури до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, яку провела куратор групи ЕП-112б Катерина Вікторівна Антоненко за участі завідувачки кафедри Ареф’євої Олени Володимирівни. 29 травня минулого року Верховна Рада України Законом «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» встановила 8 травня як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні. 8 травня, в День пам’яті та перемоги, Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам’ять мирних цивільних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст і сіл, дітей війни, примусових робітників. Нині спадкоємицею сталінського режиму є російська федерація, яка продовжує привласнювати перемогу над нацизмом, маніпулює власними громадянами і намагається залякати світ. Але сьогодні світове співтовариство має змогу спертися на гіркий досвід та історичні уроки Другої світової війни для прийняття адекватних безпекових рішень, зокрема щодо російської агресії проти України.

news image
Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства»

Вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства» за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр», який було проведено на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Переможницями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціалізації «Економіка підприємства» стали: – за ступенем вищої освіти «бакалавр» – Ватащук Владислав (диплом ІІІ ступеня); – за ступенем вищої освіти «магістр» – Селемонка Георг (диплом ІІ ступеня); – за ступенем вищої освіти «бакалавр» у номінації «за актуальність теми дослідження» - Кривіцька Анастасія; – за ступенем вищої освіти «бакалавр» у номінації «за доцільне застосування сучасних методів дослідження» - Дученко Єлизавета; – за ступенем вищої освіти «магістр» у номінації «за вагому практичну значимість роботи» - Годун Владислав; – за ступенем вищої освіти «магістр» у номінації «за застосування економіко-математичних методів» - Міщенко Віра. Пишаємось нашими здобувачами вищої освіти та їх науковими керівниками – завідувачкою кафедри Оленою Ареф'євою, професоркою кафедри Наталією Васюткіною, доцентками кафедри Марією Андрієнко, Тетяною Сімковою та Альоною Ковальчук та старшою викладачкою кафедри Наталією Сафонік. Найщиріші вітання переможцям та їх науковим керівникам ! Бажаємо подальших перемог, творчої наснаги та професійного зростання !
Відкрите заняття старшої викладачки кафедри економіки повітряного транспорту Наталії Сафонік

14.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА відбулось відкрите лекційне заняття к.е.н., старшої викладачки кафедри Наталії Сафонік із здобувачами вищої освіти групи ЕП-312Б з навчальної дисципліни «Startup та Internet-технології в економіці» на тему: «Управління Startup командами та основи формування ідеї стартапу». На занятті були присутні завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та науково- педагогічні працівники кафедри Саміра Пілецька, Ольга Вовк, Марія Андрієнко, Катерина Антоненко, Альона Ковальчук. Лекційне заняття було проведено в дистанційному форматі із використанням сервісу Google Meet та забезпечено візуальним супроводом у вигляді презентаційних матеріалів. На початку заняття було чітко означено план. В ході лекції використано змістовну, актуальну інформацію, що була систематизована та викладена в логічній послідовності. Лектор вміло встановлювала контакт з аудиторією шляхом обговорення проблемних питань. Загалом лекційне заняття проведено на належному теоретичному, практичному та методичному рівні; тема відповідає робочій програмі навчальної дисципліни та дозволяє здобувачам вищої освіти здобути актуальні знання.


Атестація аспірантів на кафедрі економіки повітряного транспорту

13.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. В ході атестації на засіданні кафедри аспіранти, що навчаються на освітньо- науковій програмі «Економіка» за спеціальністю 051 «Економіка» прозвітували про виконання індивідуального плану роботи, який є обов’язковим до виконання здобувачами вищої освіти. Під час засідання аспіранти закцентували увагу на результатах виконання освітньої та наукової складових, а також надали матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті показників.


Зустріч із Марією Мирончук - HR Бізнес-партнеркою SkyUp & Join UP!, консультанткою з організаційного розвитку

20.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась відкрита зустріч із Марією Мирончук - HR Бізнес-партнеркою SkyUp & Join UP!, консультанткою з організаційного розвитку. Зустріч відбулась спільно із колегами із кафедри економічної кібернетики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». В ході зустрічі здобувачі вищої освіти мали змогу поспілкуватись з представницею бізнесу щодо особливостей формування корпоративної культури найбільшої української авіакомпанії та міжнародного туристичного оператора, а також обговорити практичні аспекти розвитку сучасних технологій в управлінні персоналом. Щиро дякуємо спікерці за відкритість до спілкування та отримані нові знання !


Участь викладачів кафедри економіки повітряного транспорту у проєкті з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge»

Протягом 27-29.02.2024 викладачі кафедри економіки повітряного транспорту Наталія Васюткіна, Альона Ковальчук та Наталія Сафонік стали учасниками проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge» від UGEN на тему «Сучасний викладач». На воркшопах від Uni-Biz Bridge розглядались наступні теми:
1. Як сформувати особистий бренд викладача.
2. Work & Study: популярний тренд чи реальне рішення для розвитку талантів?
3. Бізнес-підходи до створення навчальних програм.
4. Постановка цілей: інструменти та підходи.
5. Стресостійкість — базова компетенція сучасного викладача.
6. Діджитал-помічники/інструменти в підготовці та під час занять зі студентами.
7. Тайм-менеджмент: інструменти, пріоритети, планування.
Висловлюємо щиру вдячність організаторам за можливість долучитись до заходів та розвинути власні soft skills !
Фахова науково-педагогічна практика

У період з 05 лютого 2024 року по 03 березня 2024 року аспіранти кафедри економіки повітряного транспорту проходили фахова науково-педагогічну практику, яка є складовою частиною практичної підготовки здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності. Метою фахової науково-педагогічної практики є формування у аспірантів умінь і навичок з питань організації навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового напряму та розвиток професійних компетентностей щодо здійснення науково-педагогічної діяльності. В ході проходження практики аспіранти ознайомились із навчально- методичною та науковою роботою кафедри, з методичним забезпеченням навчальних дисциплін, зі специфікою методики роботи викладачів, провели заняття із обраних курсів згідно встановленого графіку та успішно захистили звіти з фахової науково-педагогічної практики. Захист звітів відбувся під керівництвом гаранта ОНП «Економіка», завідувача кафедри д.е.н., професора Олени Ареф’євої. Висловлюємо вдячність завідувачу кафедри фінансів, обліку та оподаткування, д.е.н., професору Тетяні Косовій, що долучилась до захисту звітів з практики та відзначила високий рівень проведених занять і змістовність представлених звітів. Вітаємо здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ще з одним успішним досягненням на шляху до омріяного наукового ступеня та бажаємо подальших успіхів !


Тематична година корпоративної культури з нагоди 210 років із дня народження Тараса Шевченка
07.03.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту наставниками академічних груп Альоною Ковальчук та Наталією Сафонік проведено тематичну годину корпоративної культури з нагоди 210 років із дня народження Тараса Шевченка. До заходу долучилась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та професорка кафедри Наталія Васюткіна. 9 березня має особливе значення для українців, оскільки в цей день відзначається День народження Тараса Григоровича Шевченка – поета, прозаїка, художника, етнографа, громадського діяча, однієї з центральних постатей національної культури. Під час нашої зустрічі обговорили значущість та актуальність творчості Шевченка для сучасного суспільства, відзначили його внесок у розвиток культури та національної ідентичності. 210 років минуло з часу народження Великого Кобзаря, проте кожне слово, написане ним, залишається актуальним.


Відкрите заняття професорки кафедри економіки повітряного транспорту Наталії Васюткіної
22.02.2024 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки, професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Наталії Васюткіної зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-312Б з навчальної дисципліни «Лідерство та креативна економіка» на тему: «Персональне лідерство». На заняттях були присутні завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та та науково-педагогічні працівники кафедри Саміра Пілецька, Тетяна Сімкова, Марія Андрієнко, Катерина Антоненко, Альона Ковальчук, Наталія Сафонік. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план. Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами. Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході заняття лектор використовувала змістовний, актуальний матеріал для розкриття теми та уміло встановлювала контакт із аудиторією. Активізація мислення здобувачів вищої освіти протягом заняття здійснювалась шляхом висування проблемних питань та їх обговорення в ході лекції, що сприяло активній взаємодії та формуванню доброзичливої атмосфери. Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.


Година корпоративної культури, присвячена Всесвітньому дню соціальної справедливості
20.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася година корпоративної культури, присвячена Всесвітньому дню соціальної справедливості, яку провела куратор групи ЕП-312Б Марія Андрієнко. 20 лютого відзначають Всесвітній день соціальної справедливості у відповідності до рішення Генеральної Асамблеї ООН, починаючи з 2009 року. В нашій країні цей день відзначається з 2011 року з ініціативи Федерації профспілок України й відповідно до Указу Президента України. При проведенні виховної години значну увагу було приділено історії започаткування Всесвітнього дня соціальної справедливості, було наголошено, що соціальна справедливість – одна з найголовніших цінностей суспільства, запорука його стабільності й благополуччя. В умовах воєнного стану, результати, здійснюваного Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини моніторингу, засвідчили, що, попри складну економічну ситуацію, Уряд фінансує пенсії, соціальну допомогу громадянам та спрямовує кошти для виплат жителям тимчасово окупованих територій.
Година корпоративної культури до Дня вшанування Герої Небесної сотні
19.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася тематична година корпоративної культури до Дня вшанування Герої Небесної сотні, яку провела куратор групи ЕП-112б Катерина Антоненко. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Це – день жалоби, оскільки він пов’язаний із загибеллю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України, але він покликаний ушановувати не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця – це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні та які гідні наслідування. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський вибір. Пам’ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою, сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України.


Відкрите заняття професорки кафедри економіки повітряного транспорту Наталії Васюткіної

22.02.2024 відбулось відкрите лекційне заняття д.е.н., професорки, професорки кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Наталії Васюткіної зі здобувачами вищої освіти групи ЕП-312Б з навчальної дисципліни «Лідерство та креативна економіка» на тему: «Персональне лідерство». На заняттях були присутні завідувачка кафедри Олена Ареф’єва та та науково-педагогічні працівники кафедри Саміра Пілецька, Тетяна Сімкова, Марія Андрієнко, Катерина Антоненко, Альона Ковальчук, Наталія Сафонік. Лекційне заняття було проведено дистанційно, із використанням платформи Google Meet. На початку заняття було чітко означено план. Візуальний супровід заняття забезпечувався презентаційними матеріалами. Інформація була систематизована, викладена в логічній послідовності. В ході заняття лектор використовувала змістовний, актуальний матеріал для розкриття теми та уміло встановлювала контакт із аудиторією. Активізація мислення здобувачів вищої освіти протягом заняття здійснювалась шляхом висування проблемних питань та їх обговорення в ході лекції, що сприяло активній взаємодії та формуванню доброзичливої атмосфери. Лекційне заняття проведено з дотриманням всіх навчально-методичних вимог.Година корпоративної культури, присвячена Всесвітньому дню соціальної справедливості

20.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася година корпоративної культури, присвячена Всесвітньому дню соціальної справедливості, яку провела куратор групи ЕП-312Б Марія Андрієнко. 20 лютого відзначають Всесвітній день соціальної справедливості у відповідності до рішення Генеральної Асамблеї ООН, починаючи з 2009 року. В нашій країні цей день відзначається з 2011 року з ініціативи Федерації профспілок України й відповідно до Указу Президента України. При проведенні виховної години значну увагу було приділено історії започаткування Всесвітнього дня соціальної справедливості, було наголошено, що соціальна справедливість – одна з найголовніших цінностей суспільства, запорука його стабільності й благополуччя. В умовах воєнного стану, результати, здійснюваного Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини моніторингу, засвідчили, що, попри складну економічну ситуацію, Уряд фінансує пенсії, соціальну допомогу громадянам та спрямовує кошти для виплат жителям тимчасово окупованих територій.
Година корпоративної культури до Дня вшанування Герої Небесної сотні

19.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася тематична година корпоративної культури до Дня вшанування Герої Небесної сотні, яку провела куратор групи ЕП-112б Катерина Антоненко. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Це – день жалоби, оскільки він пов’язаний із загибеллю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на сході України, але він покликаний ушановувати не смерть, а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність обстоювати її до кінця – це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні та які гідні наслідування. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський вибір. Пам’ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою, сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України.


Зустріч здобувачів вищої освіти із головним економістом Першої Української логістичної компанії 7 лютого 2024 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася зустріч здобувачів вищої освіти із головним економістом Першої Української логістичної компанії Андрієм Тепериком на тему: «Значення Excel у роботі економіста підприємства». Excel від Microsoft – це програма, що найбільше використовується на підприємствах у всіх країнах світу. Програма Excel, завдяки спеціальним таблицям, дозволяє сьогодні економістам використовувати його у вигляді основного інструменту у роботі з багатьма даними. Під час зустрічі спікер продемонстрував здобувачам вищої освіти можливості даної програми, що полягають у систематизації даних, пошуку в них помилок та ознайомив із технікою роботи при виконанні розрахунків, звітів тощо. Знання такої універсальної програми дозволить скоротити період часу та спростити виконання складних завдань за рахунок професійних інструментів для аналізу корпоративних даних, автоматичного розрахунку, та створення відповідних зведених таблиць. Щиро дякуємо спікеру за отримані нові знання та відкритість до співпраці !
Кафедра кафедри економіки повітряного транспорту вітає випускників-магістрів Колектив кафедри економіки повітряного транспорту щиро вітає випускників ОПП «Економіка підприємства» з успішним завершенням навчання. Ви пройшли складний шлях, засвоїли глибокі знання та навички, які допоможуть вам у подальшій професійній кар'єрі. Це велике досягнення, яке свідчить про вашу відданість, наполегливість та здібності. Нехай ваші знання, ентузіазм та працьовитість завжди супроводжують вас на шляху досягнень. Бажаємо вам натхнення, успіхів у всіх починаннях та радісних моментів у вашому професійному та особистому житті.05.02.2024 почалася фахова науково-педагогічна практика аспірантів, яка є одним із компонентів освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Гарант програми, зав.кафедри економіки повітряного транспорту професор Ареф`єва О.В. провела зустріч с аспірантами та керівниками практики. Було акцентовано, що підготовка висококваліфікованих докторів філософії передбачає закріплення набутих теоретичних знань та вдосконалення педагогічних компетентностей у процесі проходження фахової науково-педагогічної практики безпосередньо у навчальному процесі НАУ.


Зустріч зі здобувачами вищої освіти кафедри економіки повітряного транспорту щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії 02.02.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії У своєму вступному слові завідувачка кафедри Олена Ареф’єва ознайомила здобувачів вищої освіти із Положенням про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті. Гарант ОПП «Економіка підприємства» Альона Ковальчук ознайомила здобувачів вищої освіти із переліками вибіркових дисциплін, їх силабусами із зазначенням посилань на відповідні веб-ресурси. Наталія Сафонік ознайомила здобувачів вищої освіти із порядком та особливостями обрання вибіркових дисциплін, відповідно до вище зазначеного Положення та Покрокової інструкції для роботи здобувача вищої освіти в АСФІОТ. Слід зауважити, що вибіркові навчальні дисципліни відіграють важливу роль у забезпеченні набуття компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.


23.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч з віце-президентом Асоціації «Аеропорти України» Олександром Франчуком до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри. Тема зустрічі: «Першочергові проблеми та завдання авіаційної спільноти щодо впровадження норм ЄС в аеропортах України». В ході заходу обговорили питання, що стосуються розробки нормативно- правових та регуляторних актів авіаційної галузі та аеропортової діяльності, закцентували увагу на першочергових проблемах та завданнях авіаційної спільноти щодо впровадження норм ЄС в аеропортах України, зупинились на можливостях розвитку та відновлення діяльності аеропортів України. Тема заходу викликала жвавий діалог та дискусію. Висловлюємо щиру вдячність спікеру за можливість почерпнути нові знання та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю !
22.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту наставниками груп Катериною Антоненко та Наталією Сафонік для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти проведено тематичні години корпоративної культури до Дня Соборності України. До заходів долучилась завідувачка кафедри Олена Ареф’єва. В ході заходів учасники ознайомились з історією святкування Дня Соборності України, розглянули цікаві факти, пов’язані з минулим та сьогоденням України, висвітлили традиції, які щороку влаштовують у різних куточках нашої країни, обговорили важливість свята Соборності, бо воно нагадує про найголовніший урок нашої спільної історії: в єдності – сила, в розділенні – поразка.


17.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером – провідним експертом аеродромної служби КП МА «Київ» (Жуляни) Іваном Рябухою до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково- педагогічні працівники кафедри. В ході зустрічі обговорили питання щодо наявності та використання економічного потенціалу КП МА «Київ», стану використання активів, які обліковуються на балансі та проаналізували наявні і потенційні загрози і ризики діяльності, а також можливі перспективи розвитку в умовах повномасштабного вторгнення. Зважаючи на актуальність обговорюваної тематики, спікеру було поставлено багато питань, як зі сторони здобувачів вищої освіти, так і зі сторони викладачів. Щиро дякуємо спікеру за отримані нові знання та відкритість до співпраці !


16.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту в рамках забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в Національному авіаційному університеті затвердили каталог вибіркових дисциплін ОПП «Економіка підприємства» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. До розширеного засідання кафедри долучились науково-педагогічні працівники кафедри, здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» та стейкхолдери, зокрема: - Тульчинська Світлана Олександрівна, завідувачка кафедри економіки та підприємництва НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського", д.е.н., професор; - Косенков Денис Сергійович, в.о. начальника відділу моніторингу технічних засобів регулювання дорожнього руху (ТЗРДР) в Шевченківському та Подільському районах КП "Центр організації дорожнього руху" м. Києва; - Лисиця Юрій, співзасновник та керівник міжнародних компаній WayApp, AppSpaceStudio та Qeex; - Владислав Храпач, провідний фахівець з супроводження відновлювальних джерел енергії відділу ведення спеціальних обов’язків ПрАТ «НЕК Укренерго». Також були отримані письмові рецензії-відгуки від ТОВ «ЕкоХаб» та Українського національного комітету Міжнародної торгової палати, що сприяє забезпеченню врахування позицій всіх зацікавлених сторін. Розпочала засідання завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, закцентувавши увагу на вимогах Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті. На засіданні була заслухана інформація гаранта освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» професора кафедри Ольги Вовк та представників робочої групи ОПП. В ході ґрунтовної дискусії затвердили переліки рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін, врахувавши їх актуальність, логічне розташування у семестрах та затребуваність ринком.


11.01.2024 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулась зустріч зі стейкхолдером – провідним фахівцем аеропортової складової інфраструктури Василем Горбачем до якої долучились здобувачі вищої освіти всіх рівнів та науково-педагогічні працівники кафедри. Тема зустрічі: «Перспективи відновлення авіаційної інфраструктури». В ході заходу обговорили особливості розвитку авіатранспортної галузі в Україні в умовах війни, зупинились на питаннях модернізації авіаційної інфраструктури, закцентували увагу на подальших перспективах для розвитку авіаційного сектору. Тема заходу викликала жваву дискусію. Висловлюємо щиру вдячність спікеру за досить актуальну в сучасних умовах тему зустрічі та відкритість до співпраці !


26 грудня 2023 року на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів ОС Магістр ОПП Економіка підприємства, до якого приєдналась в.о. декана ФЕБА Світлана Петровська та завідувачка кафедри Олена Ареф'єва. Здобувачі вищої освіти представили на розгляд Державної екзаменаційної комісії результати своїх досліджень у сфері економіки підприємств, зробивши особливий акцент на сфері транспорту. В роботах відображені усі аспекти діяльності об’єктів дослідження, націлено увагу на забезпеченні їх конкурентоспроможності, економічної безпеки, зміцненні потенціалу, фінансової стійкості, якості послуг, стратегічному управлінні, інноваційному розвитку. Всі представлені до захисту кваліфікаційні  роботи  виконані на актуальні теми, що відповідають сучасному рівню економічного розвитку. Вітаємо випускників кафедри з успішним захистом та присвоєнням відповідної кваліфікації.Тематична година корпоративної культури на кафедрі економіки повітряного транспорту 15.12.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулася тематична година корпоративної культури до Дня Збройних Сил України та Дня сухопутних військ України, яку провела куратор групи ЕП-112б Катерина Антоненко.   Під час кураторської години було продемонстровано презентацію, яку підготувала здобувачка вищої освіти Пікалова Ольга. Учасники зустрічі ознайомилися зі змістом статей Конституції та законів України про захист суверенітету і територіальної цілісності України, розглянули процес формування Збройних Сил України, їх структуру та завдання, обговорили початок повномасштабної війни 2022 року та переглянули відео з бойових позицій. Хоробрість, відвага, самопожертва наших воїнів – героїв різного віку, із різних регіонів України – дає нашій державі змогу стояти, битися, відповідати ворогу й досягати успіху в боях, у посиленні нашої держави, у збереженні життя. Пам’ятаємо про це й дякуємо всім захисникам і захисницям України !!!


13 грудня на кафедрі економіки повітряного транспорту у межах дисципліни «Економіка підприємства» було проведено круглий стіл у змішаному форматі для здобувачів вищої освіти «Особливості розвитку підприємств в умовах воєнного стану» за координації старшого викладача кафедри Наталії Сафонік. До круглого столу долучились завідувачка кафедри Олена Ареф’єва, заступниця декана Ольга Вовк та науково-педагогічні працівники і здобувачі вищої освіти кафедри.  У своїх доповідях Дементьєва Руслана, Снарова Наталія, Сідак Єлизавета та Оніщук Максим розкрили основні аспекти розвитку підприємств України в умовах воєнного стану, зокрема визначили особливості впливу факторів зовнішнього середовища на їх діяльність, обґрунтували заходи для підтримки та посилення  економічної безпеки, в т.ч. на прикладах функціонуючих підприємств, охарактеризували План Відновлення України, який націлений на прискорення стійкого економічного зростання. Здобувачі вищої освіти активно приймали участь в обговоренні та дискутували.  Проведення круглих столів в рамках вивчення навчальних дисциплін дозволяє удосконалити навички аналізу актуальної інформації і публічних виступів, а також сприяє кращому засвоєнню матеріалу.


12.12.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту проведено засідання науково-дослідного гуртка «Дослідження напрямів розвитку економічних систем»  на тему: «Антикризове та вартісно-орієнтоване управління підприємством в умовах євроінтеграційних процесів». У форматі науково-практичного семінару здобувачі вищої освіти третього (PhD) рівня презентували свої дослідження, що викликали цікаву дискусію і обговорення нагальних проблем щодо сталого розвитку підприємств в євроінтеграційних умовах. До науково-практичного семінару долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. Дякуємо доповідачам за ґрунтовні дослідження, цікаву дискусію бажаємо подальших здобутків на навчально-науковій ниві!Підвищуємо рівень цифрової компетентності Протягом 01.11.2023-13.12.2023 викладачі кафедри економіки повітряного транспорту Альона Ковальчук та Наталія Сафонік успішно пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації І онлайн школи «Цифрові технології в наукових дослідженнях». Організатори: Рада молодих вчених національної академії педагогічних наук України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Офіс підтримки вченого, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Освітній хаб «Центр неперервної освіти». Програма І онлайн школи включала два модулі (цифрові технології для проведення наукового дослідження та виконання науково-організаційної діяльності та застосування цифрових технологій для розвитку іміджу вченого та наукової комунікації) та передбачала відвідування лекційних занять, підсумкове тестування, тренінги та виконання практичних завдань. В межах реалізації І онлайн школи, 13.12.2023 р. також мали змогу долучитись до роботи круглого столу «Розвиток цифрової компетентності вченого: досвід та перспективи». Висловлюємо щиру вдячність організаторам за можливість долучитись до заходів !


05.12.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту Наталією Сафонік проведено тематичну годину корпоративної культури до Дня Збройних Сил України. Щорічно 6 грудня  в Україні відзначається День Збройних Сил України. Під час кураторської години здобувачі і наставник обговорили історію започаткування свята, традиції, проаналізували структуру Збройних Сил України, розглянули рейтинг армій світу за версією Global Fire Power та зміну позицій України в ньому. Збройні Сили України – це щит і меч нашої Батьківщини, наш захист і опора. Висловлюємо щиру подяку нашим Захисникам і Захисницям ! Вами захоплюється весь світ ! З Днем Збройних Сил України !Вшанування пам’яті жертв Голодоморів  22.11.2023 та 24.11.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту кураторами академічних груп Тетяною Сімковою та Марією Андрієнко проведено корпоративні години до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.  Пам’ять про найтрагічніші сторінки українського народу – це наш реванш за мільйони вбитих. Вона робить нас сильнішими, бо в пам’яті вони оживають і стають поруч з нами у нинішній боротьбі.  У 2023 році День пам’яті жертв Голодоморів припадає на 25 листопада. В цей день о 16.00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання та Всеукраїнська акція «Запали свічку», до якої зможе долучитися кожен бажаючий. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу та пам’ять про мільйони загублених життів наших співвітчизників і нашу віру у майбутнє.


22 листопада 2023 року для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 "Економіка" Факультету економіки та бізнес-адміністрування була проведена гостьова лекція Храпача Владислава - випускника кафедри економіки повітряного транспорту, провідного фахівця з супроводження відновлювальних джерел енергії відділу ведення спеціальних обов'язків ПрАТ «НЕК Укренерго»  на тему: "Ринок електричної енергії: як на ньому працюють виробники електричної енергії з відновлювальних джерел енергії". Лекція розпочалась із вітання завідувачки кафедри Олени Ареф'євої, яка наголосила на актуальності обраної теми та необхідності розуміння процесів функціонування ринку електричної енергії в умовах війни. Храпач Владислав розповів здобувачам, присутнім на лекції про основи роботи різних видів електростанцій в Україні, детально зупинився саме на принципах роботи відновлюваних джерел енергії. Лектор у цікавій та зрозумілій формі пояснив  студентам основні аспекти функціонування ринку  електричної енергії, зокрема через призму роботи підприємств, які є виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел енергії. Проведення гостьових лекцій на кафедрі економіки повітряного транспорту дозволить здобувачам вищої освіти різних рівнів дізнатись про практичні аспекти функціонування підприємств різних галузей економіки, забезпечує комунікацію із практиками у сфері економіки підприємства  та сприяє поглибленню розуміння реальних аспектів функціонування економічного середовища. Дякуємо Храпачу  Владиславу за цікаву лекцію.


22 листопада 2023 р. доцентом кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Ковальчук Альоною була проведена відкрита лекція з навчальної дисципліни "Стратегія підприємства та комунікації" на тему "Функціональні стратегії підприємства"  для здобувачів 4го курсу ОПП Економіка підприємства.  Під час лекції було обговорено питання щодо основних аспектів, факторів та елементів функціональних стратегій підприємства  та їх ролі у загальному стратегічному позиціонуванні підприємств.  Лектор приділила значну увагу виробничій та маркетинговій стратегіям, визначила їх основні елементи та завдання. Не менш актуальним було питання щодо формування стратегії управління персоналом. До відкритої лекції приєднались завідувачка кафедри Олена Ареф'єва, заступник декана Ольга Вовк та викладачів кафедри економіки повітряного транспорту. Загалом лекція проведена на належному теоретичному, практичному та методичному рівні; тема відповідає робочій програмі навчальної дисципліни та  дозволяє здобувачам вищої освіти здобути актуальні знання щодо стратегічного розвитку підприємств.


20 листопада 2023 року в рамках науково-дослідної роботи студентів здобувачі 1 курсу ОПП Економіка підприємства  разом з координатором науково-дослідної роботи студентів Наталією Васюткіною відвідали науково-технічну бібліотеку НАУ. Ознайомились з широким спектром можливостей бібліотечних послуг, зокрема   абонементи, читальні зали, комп’ютерний клас, електронний каталог, довідково- пошуковий апарат, можливостей доступу до світових інформаційних ресурсів та ін. Атмосфера в бібліотеці сприяє і налаштовує на проведення наукового пошуку. Задоволені, налаштовані та творчий лад здобувачі поставили за мету гідно попрацювати над науково- дослідною роботою в першому навчальному семестрі. Успіхів і творчої наснаги в наукових здобутках нашим здобувачам !


20.11.2023 року професоркою кафедри економіки повітряного транспорту Наталією Васюткіною проведено засідання науково-дослідного гуртка «Синергія»  на тему: «Сталий розвиток підприємств в контексті євроінтеграційних процесів України у глобальну спільноту». У форматі науково-практичного семінару здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня презентували свої дослідження, що викликали цікаву дискусію і обговорення нагальних проблем, перепонів щодо сталого розвитку підприємств в євроінтеграційних умовах. До науково-практичного семінару долучились науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти. Дякуємо доповідачам за ґрунтовні дослідження, цікаву дискусію бажаємо подальших здобутків на навчально-науковій ниві!


16 листопада кафедра економіки повітряного транспорту провела секційне засідання ІV Міжнародної науково-практична конференції  «Розвиток економіки та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення» за темою «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ЦИФРОВІЗАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА». На початку засідання учасників привітали в.о. декана ФЕБА Світлана Петровська та завідувачка кафедри Олена Ареф’єва.  З цікавими доповідями виступили професори Олена Ареф’єва (Актуалізація економічного середовища до умов низьковуглнцевої економіки) та  Саміра Пілецька (Гендерні аспекти участі жінок у корпоративному бізнесі). Доповідь щодо факторів впливу на економічну ефективність логістики в умовах воєнного стану здійснив здобувач вищої освіти ОНП Економіка Володимир Резнік.  Учасниками секції були запрошені колеги, викладачі кафедри, здобувачі усіх рівнів вищої освіти (зокрема й за спеціальністю 051 «Економіка»).  Дякуємо усім учасникам за активну участь у обговоренні актуальних тем економічного розвитку.


В межах навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для здобувачів 4 курсу спеціальності 051 «Економіка» ОС «бакалавр» денної форми навчання професором кафедри економіки повітряного транспорту Володимиром Титикалом 2 листопада 2023 року було проведено відкрите лекційне заняття на тему «Особливості створення інновацій і формування попиту на них». Лектором були розглянуті наступні питання: сутність попиту на інновації та засоби його відображення; попит як один з чинників формування інновацій; умови, за яких інновація стає товаром, формування попиту на інновації; система планування та організація створення нового товару (роботи, послуги); чинники попиту на інновації, види попиту; особливості чинників попиту на нововведення, вплив чинників на зміну попиту на нову продукцію. В ході лекції значну увагу приділено засобам ідентифікації продукції, групам нового товару та видам інноваційної продукції. Матеріал лекції було продемонстровано за допомогою влучно підібраного різноманітного презентаційного матеріалу у вигляді слайдів, згідно із зазначеною тематикою, що дозволило лекторові застосовувати різноманітні навчальні прийоми: розповідь, характеристика, пояснення, коментування тощо. Лекція досягла поставленої мети, була проведена на високому науково- теоретичному і методичному рівнях та відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти. Проведене лекційне заняття отримало позитивні відгуки, зокрема, відзначено професіоналізм лектора, вміння зосередити увагу студентів на основних положеннях лекції та забезпечити відповідну робочу атмосферу


31.10.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту ФЕБА проведено семінар на тему: «Неформальна освіта як чинник професійного розвитку» для здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо- наукового) рівнів вищої освіти. В ході заходу гаранти ОНП «Економіка» Олена Ареф’єва та ОПП «Економіка підприємства» Тетяна Сімкова закцентували увагу здобувачів вищої освіти на особливостях визнання результатів неформальної та інформальної освіти. В свою чергу спікерка зустрічі Наталія Сафонік більш детально ознайомила здобувачів із особливостями неформальної та інформальної освіти, порядком перезарахування результатів відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти Національного авіаційного університету, закцентувала увагу на платформах для отримання неформальної освіти. Під час діалогу обговорили найбільш актуальні питання щодо ролі  неформальної освіти для професійного розвитку.День української писемності та мови в Україні цьогоріч вперше відзначається 27 жовтня.  Це свято спрямоване на підвищення усвідомлення важливості української мови, літератури, культури для національної ідентичності та їх підтримку і популяризацію.Колектив кафедри економіки повітряного транспорту традиційно прийняв участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Головна мета радіодиктанту єдності - не перевірити знання, а об'єднати українців в Україні та за її межами. Мова є ключем до нашої ідентичності, а єдність - сила України !


27 жовтня 2023 року в групі ЕП-312Б відбулася відкрита кураторська година, присвячена Пилипу Орлику (1672-1742), політичному, державному та військовому діячу, гетьману України й упоряднику «Конституції Пилипа Орлика». «Українська справа стала для Орлика правдивим змістом його життя» - так підкреслив дослідник життя і діяльності П.Орлика, відомий український історик Б.Крупницький. П.Орлик є автором документу «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького», що пізніше отримав назву «Конституція Пилипа Орлика» та стала першою українською Конституцією, а також однією з перших конституцій у Європі. Політичні ідеали Пилипа Орлика ґрунтувалися на принципах християнства, справедливості та гуманізму, мали прогресивний характер, відповідали бажанню українського народу бути серед  народів європейської цивілізації.   Дякуємо спікеру Марії Андрієнко за змістовний захід.Культура спілкування, як необхідна навичка сучасного спеціаліста.
З 16 по 20 жовтня кураторами кафедри економіки повітряного транспорту для свої груп було влаштовано марафон кураторських годин на тему "Культура спілкування". Проведення таких кураторських годин сприяє розвитку у здобувачів Soft skills: навичок спілкування із викладачами та одногрупниками, ввічливості, поваги до інших, вміння слухати та висловлювати свої думки, врегульовувати конфлікти та адаптуватись до різних ситуацій. Ця ініціатива спрямована на підготовку наших здобувачів до успішної кар’єри у сфері економіки підприємства, де ефективне спілкування дуже важливе.13 жовтня  для групи ЕП-412б наставником Ковальчук Альоною  була проведена кураторська година на тему: "Історія українського козацтва" , яка присвячена Дню козацтва, Дню Захисників та Захисниць України. Під час кураторського здобувачі та наставник обговорили історію становлення козацтва в Україні та його вплив на культуру ведення бойових дій в сучасній війні.  Здобувачі вищої освіти наголосили, що "козацький дух" українських Захисників та Захисниць є важливою складовою ведення боротьби за незалежність та суверенітет України. У сучасному світі знання історії українського козацтва є підґрунтям  формування свідомого громадянського суспільства.


12 жовтня відбулась відкрита лекція професора кафедри економіки повітряного транспорту ФЕБА Вовк Ольги на тему «Персонал авіапідприємств, продуктивність і оплата праці» в рамках викладання дисципліни «Економіка авіапідприємств». Окрім здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Авіаційна логістика», які вивчають дану дисципліну, до лекції могли приєднатись всі бажаючі. Зокрема, серед присутніх в дистанційному форматі були завідувачка кафедри економіки повітряного транспорту Олена Ареф’єва, заступниця декана ФЕБА Оксана Попович, представники науково-педагогічного колективу НАУ.  В межах тематики відкритої лекції було презентовано основні теоретичні положення та законодавчі норми управління персоналом, нарахування заробітної плати та оцінювання продуктивності на авіаційних підприємствах. Було показано здобувачам приклади економічних розрахунків та аналізу персоналу на провідних українських підприємствах авіаційної сфери. Матеріал лекції викладено у логічній послідовності, структуровано та візуалізовано, що в сукупності дозволило досягти мети заняття, концентрувати увагу присутніх на основних положеннях теми. Відкрита лекція була проведена на високому науково-теоретичному і методичному рівня, що відповідає сучасним вимогам закладу вищої освіти.
На кафедрі економіки повітряного транспорту Альоною Ковальчук та Наталією Сафонік організовано брейн-ринг до Дня економіста. В чудовий осінній день, напередодні Дня економіста, студенти ОПП «Економіка підприємства» мали можливість проявити та випробувати себе на захоплюючій грі – «Брей-ринг». Всі присутні мали змогу стати свідками цікавої боротьби майбутніх економістів. Дякуємо студентам-другокурсникам за підготовку до проведення брейн-рингу та за їх гарний настрій, як спікерів, який передався всім присутнім, а студентам-першокурсникам за їхню кмітливість, ерудицію та обізнаність у питаннях економічного спрямування. Навчаємось ! Розвиваємось ! Комунікуємо !


10.10.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбувся семінар для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на тему «Академічна доброчесність – основа сталого наукового розвитку університету та дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти». Спікеркою заходу виступила професорка кафедри Саміра Пілецька, яка закцентувала увагу на основних принципах дотримання академічної доброчесності, охарактеризувала основні види і типи плагіату, звернула увагу на правила цитування і посилання на використані джерела, специфіку виконання наукових та академічних робіт та процедуру перевірки академічних текстів на плагіат, ознайомила із особливостями виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності і відповідним розділом сайту НАУ, де висвітлені всі основні документи щодо забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності.


10.10.2023 на кафедрі економіки повітряного транспорту відбулось організаційне засідання науково-дослідного гуртка аспірантів «Дослідження напрямів розвитку економічних систем »  на тему:  «Організація роботи у 2023/2024 н.р.». На порядку денному обговорили питання щодо можливостей участі в науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах та заходах неформальної освіти. Координаторка науково-дослідного гуртка професорка кафедри Наталія Васюткіна ознайомила здобувачів вищої освіти  з особливостями формування індивідуального плану розвитку здобувача, закцентувала увагу на тому, що таке індивідуальний план розвитку (ІПР), які є складові ефективного ІПР, обґрунтувала його важливість в контексті формування двох груп ключових знань і вмінь – hard skills і soft skills. Активно спланована науково-дослідна діяльність сприяє формуванню загальних і спеціальних компетентностей майбутніх фахівців.
10.10.2023 бакалаври кафедри економіки повітряного транспорту відвідали семінар на тему: «Тайм - менеджмент, як інструмент для успіху», який було організовано сектором психолого-педагогічної роботи відділу по роботі зі студентами НАУ. Дякуємо психологу відділу Олені Шуляк, яка виступила спікеркою на заході, адже особистісний розвиток та ефективне використання часу є важливими складовими на шляху до успіху.